2018

Artyści współczesnego wieku

Artysta przez swoje dzieła porozumiewa się z odbiorcą, jego dzieła mają wywoływać w odbiorcy ideę postrzegania piękna. Jeśli tylko to możliwe odbiorca powinien poznać nie tylko dzieło, ale też jego historię. Sztuka nowoczesna wyróżnia się pięknem wychodzącym poza wszelkie granice rozumienia piękna. Sztuka posiada w…


Transport do rannego

Dotarcie na miejsce wypadku jest niezbędnym czynnikiem, potrzebnym do udzielenia poszkodowanemu pomocy. Jednak każdy odpowiedzialny za transport medyczny ma świadomość, że nie jest to prosta sprawa, choć oczywiście bardzo ważna. Przede wszystkim należy zlokalizować możliwie jak najlepiej miejsce wypadku. Następnie dyspozytor ruchu wraz z kierowcą…


Turystyka kwalifikowana w Polsce

Turystyka kwalifikowana jest określeniem turystyki zawierającej w sobie inne rodzaje turystyki takie jak turystyka piesza, górska, narciarska, rowerowa, kajakowa, motorowa i żeglarska. Termin ten powstał z kwalifikacji osobowych jakie musi posiadać turysta kwalifikowany, kwalifikacji osiągnięć oraz wyczynu turystycznego. Określenie turystyki kwalifikowanej pojawiło się w ramach…


Najpopularniejsze miejsca turystyczne Polski

Polska jest wielkim krajem mającym do zaoferowanie turystom nie tylko krajowym ale i zagranicznym wiele atrakcji. Zainteresowanie naszym krajem jeszcze bardziej wzrosło po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Najczęściej odwiedzanymi miastami w Polsce są Gdańsk, Kraków, Wrocław, Warszawa, Poznań, Lublin oraz Toruń. Z kolei do…


Popularność uprawiania turystyki pieszej w Polsce

Turystyka piesza jest jedną z form turystyki kwalifikowanej. Polega ona na poznawaniu środowiska i kultury odwiedzanego obszaru. Wszystko to z pominięciem środków transportu. Dużą rolę odgrywają tutaj szlaki turystyczne oraz baza noclegowa. Należy tutaj szczególnie wyróżnić schroniska turystyczne, hotele oraz kempingi. Ten rodzaj turystyki jest…


Ciekawe formy turystyki w Polsce

Turystyka jest zjawiskiem, które jest bezpośrednio związane ze zmianą miejsca pobytu oraz środowiska i rytmu życia. Podstawowymi motywami wpływającymi na podział turystyki jest cel podróży. Spotykamy więc turystykę wypoczynkową, poznawczą, kwalifikowaną, zdrowotną, biznesową i religijną. Do najciekawszych form turystyki w Polsce należy turystyka krajoznawcza mająca…