Luty 2018

Turystyka kwalifikowana w Polsce

Turystyka kwalifikowana jest określeniem turystyki zawierającej w sobie inne rodzaje turystyki takie jak turystyka piesza, górska, narciarska, rowerowa, kajakowa, motorowa i żeglarska. Termin ten powstał z kwalifikacji osobowych jakie musi posiadać turysta kwalifikowany, kwalifikacji osiągnięć oraz wyczynu turystycznego. Określenie turystyki kwalifikowanej pojawiło się w ramach…


Najpopularniejsze miejsca turystyczne Polski

Polska jest wielkim krajem mającym do zaoferowanie turystom nie tylko krajowym ale i zagranicznym wiele atrakcji. Zainteresowanie naszym krajem jeszcze bardziej wzrosło po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Najczęściej odwiedzanymi miastami w Polsce są Gdańsk, Kraków, Wrocław, Warszawa, Poznań, Lublin oraz Toruń. Z kolei do…


Popularność uprawiania turystyki pieszej w Polsce

Turystyka piesza jest jedną z form turystyki kwalifikowanej. Polega ona na poznawaniu środowiska i kultury odwiedzanego obszaru. Wszystko to z pominięciem środków transportu. Dużą rolę odgrywają tutaj szlaki turystyczne oraz baza noclegowa. Należy tutaj szczególnie wyróżnić schroniska turystyczne, hotele oraz kempingi. Ten rodzaj turystyki jest…


Ciekawe formy turystyki w Polsce

Turystyka jest zjawiskiem, które jest bezpośrednio związane ze zmianą miejsca pobytu oraz środowiska i rytmu życia. Podstawowymi motywami wpływającymi na podział turystyki jest cel podróży. Spotykamy więc turystykę wypoczynkową, poznawczą, kwalifikowaną, zdrowotną, biznesową i religijną. Do najciekawszych form turystyki w Polsce należy turystyka krajoznawcza mająca…